Eurooppalaisten kimalaisten alasuvut (Bombus) ja koiraiden genitaalikapseli

Suomenkielisen tekstin tarkistanut Juho Paukkunen

Kirjoittaja
Andreas Bertsch
muoto
PDF
Lajeja
29
SEM-kuvia
116
ISBN
978-3-947278-22-0 978-3-947278-23-7

Euroopassa esiintyvien noin 60 kimalaislajin tunnistamista pidetään vaikeana, koska niistä löytyy vain vähän helposti havaittavia ja lajinmäärityksessä käyttökelpoisia morfologisia tuntomerkkejä. Lisäksi määritys värityksen perusteella on epäluotettavaa pääasiallisesti sen takia, että monien lajien värityksessä on paljon muuntelua. Koiraiden genitaalikapseleissa on paljon hyödyllisiä tuntomerkkejä, joiden avulla aloitteleva kimalaisharrastaja voi helposti erotella lajit noin 16 lajiryhmään (alasuvut). Sekä genitaalikapselin preparointia että tutkimista pidetään kuitenkin vaikeana. Suurimpia esteitä genitaalikapselin tuntomerkkien hyödyntämiseen ovat genitaalikapselin osien rajaaminen (skleriitit) sekä niiden monimutkaisten, kolmiulotteisten rakenteiden muodon tunnistaminen.

Kärsivällisesti perehtymällä näihin ominaisuuksiin oppii aloittelijakin hyödyntämään niitä luotettavasti lajinmäärityksessä. Hyvät kuvat helpottavat huomattavan pienikokoisten rakenteiden tutkimista ja helppolukuinen teksti neuvoo, miten genitaalikapseleita käsitellään.
Tässä julkaisussa skleriittien värikoodaus auttaa aloittelijoita erottamaan ne toisistaan ja tunnistamaan niiden muodon 3D-kuvista. Yhteensä 29 valikoidusta lajista tehdyn 116 SEM-kuvan (eli skannauselektronimikroskooppikuvan) avulla esitellään 16 Euroopassa esiintyvää alasukua (joissa useimmissa on vähintään kaksi lajia).

sukuelinten kapselin väri koodattu

värikoodattu genitaalikapseli

sukuelinten kapselin 3D

genitaalikapselin 3D-kuva

Testiversio

ilmaiseksi

  • 16 lajia
  • alhaisen resoluution kuvat
  • tiedostokoko 10 Mt
download
älypuhelin versio

9,90 €

  • 29 lajia
  • keskiresoluution kuvat
  • tiedostokoko 28 Mt
kauppaan
Lisää SEM-kuvia genitaalikapseleista

Kirjassa on vielä 600 SEM-kuvaa lisää eurooppalaisten kimalaisten genitaalikapseleista Bertsch & Titze 2019, The Genital Capsule of selected European Bumblebee Males (Bombus), a collection of 600 SEM images. Nämä kuvat auttavat tutkimaan kolmiulotteisia rakenteita yksityiskohtaisesti.

kirjaan
The Genital Capsule of selected European Bumblebee Males (Bombus), a collection of 600 SEM pictures